Okresowe badania i przeglądy stanu urządzeń

Badania okresowe to jeden z czynników pozwalający na utrzymanie ciągów i instalacji technologicznych w odpowiednim stanie technicznym. Wykorzystanie różnych technik pomiarowych i diagnostycznych zwiększa możliwy zakres badań, co pozwala na dokładniejsze określanie stanu poszczególnych urządzeń, miejsc występowania strat oraz zagrożeń awarii. Jest to ważne zagadnienie pod kątem niezawodności maszyn oraz priorytetyzowania i planowania działań oraz prac remontowych, naprawczych czy modernizacyjnych. Pozwala to także na poprawę ekonomiki przedsiębiorstwa poprzez uniknięcie niepotrzebnych kosztów bądź nieplanowanych postojów elementów linii technologicznych, mogących mieć zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania obiektu. Wyeliminowanie strat nośników energii przedłuża także żywotność i koszty związane z konserwacją urządzeń wytwórczych. Praktyka pomiarowa zaleca podzielenie obszarów produkcyjnych na pomniejsze podobszary, co pozwala na usprawnienie i ustandaryzowanie pomiarów, a także daje łatwy wgląd do pomiarów archiwalnych, pozwalając na analizę porównawczą stanu technicznego. Dodatkową możliwością jest wyznaczenie tzw. „ścieżki krytycznej”, pozwalającej na badanie kluczowych urządzeń z punktu widzenia utrzymania ruchu ciągów technologicznych na przykład we wzmożonych okresach produkcyjnych.

Baza wiedzy

Instalacje PV powyżej 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Dynamiczny rozwój energetyki słonecznej w Polsce związany jest z rosnącymi kosztami zakupu energii, a więc i coraz wyższymi kosztami funkcjonowania przedsiębiorstw. Znaczący wpływ na wzrost zainteresowania instalacjami opartymi na energii odnawialnej ma również fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw zobligowanych jest do monitorowania oraz raportowania poziomu emisji gazów cieplarnianych, które powstają w związku z prowadzoną przez nie działalnością.

Instalacje PV do 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązania oparte na energii odnawialnej, na które coraz częściej decydują się Polacy. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) poszukują sposobów na niezależność energetyczną oraz oszczędność kosztów. W dobie pogłębiającego się kryzysu energetycznego inwestorzy decydują się na bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione przedsięwzięcia.

Środki w kolejnej perspektywie finansowej UE przeznaczone na transformację energetyczną

Odnawialne źródła energii coraz mocniej wpisują się w otaczający nas świat, a globalny rynek stale rozwija się w kierunku oszczędzania energii oraz zwiększania efektywności energetycznej, tym samym wywierając na gospodarkach konieczność transformacji energetycznej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.