Okresowe badania i przeglądy stanu urządzeń

Okresowe badania i przeglądy stanu urządzeń

Data dodania: 16.08.2022 r. | ellipsisenergy.pl

Badania okresowe to jeden z czynników pozwalający na utrzymanie ciągów i instalacji technologicznych w odpowiednim stanie technicznym. Wykorzystanie różnych technik pomiarowych i diagnostycznych zwiększa możliwy zakres badań, co pozwala na dokładniejsze określanie stanu poszczególnych urządzeń, miejsc występowania strat oraz zagrożeń awarii. Jest to ważne zagadnienie pod kątem niezawodności maszyn oraz priorytetyzowania i planowania działań oraz prac remontowych, naprawczych czy modernizacyjnych. Pozwala to także na poprawę ekonomiki przedsiębiorstwa poprzez uniknięcie niepotrzebnych kosztów bądź nieplanowanych postojów elementów linii technologicznych, mogących mieć zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania obiektu. Wyeliminowanie strat nośników energii przedłuża także żywotność i koszty związane z konserwacją urządzeń wytwórczych. Praktyka pomiarowa zaleca podzielenie obszarów produkcyjnych na pomniejsze podobszary, co pozwala na usprawnienie i ustandaryzowanie pomiarów, a także daje łatwy wgląd do pomiarów archiwalnych, pozwalając na analizę porównawczą stanu technicznego. Dodatkową możliwością jest wyznaczenie tzw. „ścieżki krytycznej”, pozwalającej na badanie kluczowych urządzeń z punktu widzenia utrzymania ruchu ciągów technologicznych na przykład we wzmożonych okresach produkcyjnych.

Baza wiedzy

Pierwszy miesiąc obowiązywania CBAM

Od 1 października 2023 roku na terenie UE obowiązuje nowy system mający na celu wyeliminowanie zjawiska tzw. ucieczki emisji dwutlenku węgla. Zjawisko to polega na przeniesieniu produkcji i zakupów towarów wysokoemisyjnych poza teren wspólnoty w celu uniknięcia dostosowywania się do norm emisji gazów cieplarnianych oraz kupowania uprawnień do emisji.

Zielone światło dla linii bezpośrednich w polskiej energetyce – przyjęcie rządowego projektu UC74

Już wkrótce przedsiębiorcy zyskają możliwość bezpośredniego połączenia się z wytwórcami energii elektrycznej za pośrednictwem dedykowanych linii bezpośrednich. W ostatnim tygodniu parlament zakończył prace nad nowelizacją Prawa Energetycznego, która wprowadza przepisy sporządzone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) (nr z wykazu: 3237). Nowe regulacje stanowią istotny krok w kierunku otwarcia bezpośredniej komunikacji między przedsiębiorcami a producentami energii, co prawdopodobnie wpłynie na ułatwienie procesów handlowych i stymulację gospodarczą w sektorze energetycznym.

obszar pokryty panelami fotowoltaicznymi

Plan ogólny gminy: nowe narzędzie planistyczne w projekcie ustawy o MPZP

Po trzecim czytaniu w Sejmie, rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został przekazany 1 czerwca 2023 roku do Senatu (druk 3097). Nowelizacja przewiduje zmiany w 50 ustawach i zawiera 15 nowych definicji, co ma istotne znaczenie dla procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowelizacja przepisów wprowadza szczególne zmiany w zakresie projektów OZE.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.