Okresowe badania i przeglądy stanu urządzeń

Data dodania: 16.08.2022 r.

Badania okresowe to jeden z czynników pozwalający na utrzymanie ciągów i instalacji technologicznych w odpowiednim stanie technicznym. Wykorzystanie różnych technik pomiarowych i diagnostycznych zwiększa możliwy zakres badań, co pozwala na dokładniejsze określanie stanu poszczególnych urządzeń, miejsc występowania strat oraz zagrożeń awarii. Jest to ważne zagadnienie pod kątem niezawodności maszyn oraz priorytetyzowania i planowania działań oraz prac remontowych, naprawczych czy modernizacyjnych. Pozwala to także na poprawę ekonomiki przedsiębiorstwa poprzez uniknięcie niepotrzebnych kosztów bądź nieplanowanych postojów elementów linii technologicznych, mogących mieć zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania obiektu. Wyeliminowanie strat nośników energii przedłuża także żywotność i koszty związane z konserwacją urządzeń wytwórczych. Praktyka pomiarowa zaleca podzielenie obszarów produkcyjnych na pomniejsze podobszary, co pozwala na usprawnienie i ustandaryzowanie pomiarów, a także daje łatwy wgląd do pomiarów archiwalnych, pozwalając na analizę porównawczą stanu technicznego. Dodatkową możliwością jest wyznaczenie tzw. „ścieżki krytycznej”, pozwalającej na badanie kluczowych urządzeń z punktu widzenia utrzymania ruchu ciągów technologicznych na przykład we wzmożonych okresach produkcyjnych.

Baza wiedzy

Województwa z najwyższymi poziomami dofinansowania – pomoc regionalna na nowe inwestycje

Wysokie koszty nośników energii, brak stabilności na rynku i wzrost kosztów związanych z zakupem urządzeń skłoniły wielu przedsiębiorców do przeformułowania sposobu finansowania nowych inwestycji w zakresie m.in. poprawy efektywności energetycznej, zmiany paliwa stosowanego do produkcji energii.

Czym jest ślad węglowy przedsiębiorstwa? Jak i dlaczego należy go liczyć?

Emisja gazów cieplarnianych stanowi jeden z kluczowych problemów z jakim przyszło nam się mierzyć. O konsekwencjach efektu cieplarnianego coraz mocniej przekonuje się cały świat, obserwując przybierające na sile i częstotliwości anomalie pogodowe. Coraz bardziej świadome społeczeństwo nie przechodzi jednak obojętnie obok pogłębiającego się problemu. Dowodem tego są zmiany w międzynarodowej polityce, które nakładają jeszcze bardziej drastyczne regulacje dotyczące wpływu działalności człowieka na stan środowiska.

Projekt zmiany ustawy OZE – stanowisko MKiŚ do uwag z uzgodnień międzyresortowych

Oczekiwany od prawie dwóch lat projekt zmiany ustawy o OZE (numer w wykazie: UC99) doczekał się stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska do uwag z uzgodnień międzyresortowych. Projekt implementuje przepisy zawarte w dyrektywie RED II, m.in. regulację przyłączenia instalacji OZE do sieci ciepłowniczej i zakup ciepła z takiej instalacji, rozszerzenie katalogu gwarancji pochodzenia czy też wprowadzenie przepisów regulujących umowy typu PPA.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.