Pomiary termowizyjne

Pomiary termowizyjne

Data dodania: 16.08.2022 r. | ellipsisenergy.pl

Wydzielanie się ciepła na elementach urządzeń może być sygnałem alarmującym ich niewłaściwą pracę, zużycie bądź uszkodzenie objawiające się poprzez wzrost temperatury. Obszary o podwyższonej temperaturze można zidentyfikować przy pomocy metody zwanej termografią. Metoda ta polega na detekcji emisji fal podczerwonych o długościach fal spoza zakresu widzialnego, emitowanych z obszarów o wyższej temperaturze. Zjawisko to nazywane jest promieniowaniem cieplnym i jego główną zaletą w zastosowaniach techniki pomiarowej jest brak konieczności istnienia ośrodka wymiany ciepła. Fakt ten pozwala na identyfikację tego procesu w sposób bezkontaktowy. 

Pomiary termowizyjne są jedną z podstawowych metod diagnostyki stanu maszyn oraz komponentów wchodzących w skład systemów energetycznych przedsiębiorstwa i zyskują coraz większą popularność w przemyśle. Kamery termowizyjne w prosty i szybki sposób pozwalają zidentyfikować obszary potencjalnie zagrożone lub objęte różnymi stadiami zużycia bądź awarii.  

Pomiary termowizyjne pozwolą m.in. na: 

  • ocenę stanu elementów sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstw: pomiary stanu transformatorów, elementów rozdzielni elektrycznych (m.in. styczników, urządzeń instalacji kompensacyjnej, łączników, falowników oraz elementów zabezpieczeń) oraz izolacji i obciążeń połączeń kablowych i szynoprzewodów; 
  • ocenę stanu izolacji elementów instalacji grzewczych takich jak kotły oraz rurociągi wodne i parowe wraz z armaturą oraz urządzeń procesowych takich jak autoklawy, prasy parowe oraz zbiorniki; 
  • detekcję późnych stadiów zużycia łożysk tocznych; 
  • detekcję występowania mostów cieplnych w obiektach budowlanych.

Baza wiedzy

Pierwszy miesiąc obowiązywania CBAM

Od 1 października 2023 roku na terenie UE obowiązuje nowy system mający na celu wyeliminowanie zjawiska tzw. ucieczki emisji dwutlenku węgla. Zjawisko to polega na przeniesieniu produkcji i zakupów towarów wysokoemisyjnych poza teren wspólnoty w celu uniknięcia dostosowywania się do norm emisji gazów cieplarnianych oraz kupowania uprawnień do emisji.

Zielone światło dla linii bezpośrednich w polskiej energetyce – przyjęcie rządowego projektu UC74

Już wkrótce przedsiębiorcy zyskają możliwość bezpośredniego połączenia się z wytwórcami energii elektrycznej za pośrednictwem dedykowanych linii bezpośrednich. W ostatnim tygodniu parlament zakończył prace nad nowelizacją Prawa Energetycznego, która wprowadza przepisy sporządzone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) (nr z wykazu: 3237). Nowe regulacje stanowią istotny krok w kierunku otwarcia bezpośredniej komunikacji między przedsiębiorcami a producentami energii, co prawdopodobnie wpłynie na ułatwienie procesów handlowych i stymulację gospodarczą w sektorze energetycznym.

obszar pokryty panelami fotowoltaicznymi

Plan ogólny gminy: nowe narzędzie planistyczne w projekcie ustawy o MPZP

Po trzecim czytaniu w Sejmie, rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został przekazany 1 czerwca 2023 roku do Senatu (druk 3097). Nowelizacja przewiduje zmiany w 50 ustawach i zawiera 15 nowych definicji, co ma istotne znaczenie dla procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowelizacja przepisów wprowadza szczególne zmiany w zakresie projektów OZE.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.