Pomiary termowizyjne

Pomiary termowizyjne

Data dodania: 16.08.2022 r. | ellipsisenergy.pl

Wydzielanie się ciepła na elementach urządzeń może być sygnałem alarmującym ich niewłaściwą pracę, zużycie bądź uszkodzenie objawiające się poprzez wzrost temperatury. Obszary o podwyższonej temperaturze można zidentyfikować przy pomocy metody zwanej termografią. Metoda ta polega na detekcji emisji fal podczerwonych o długościach fal spoza zakresu widzialnego, emitowanych z obszarów o wyższej temperaturze. Zjawisko to nazywane jest promieniowaniem cieplnym i jego główną zaletą w zastosowaniach techniki pomiarowej jest brak konieczności istnienia ośrodka wymiany ciepła. Fakt ten pozwala na identyfikację tego procesu w sposób bezkontaktowy. 

Pomiary termowizyjne są jedną z podstawowych metod diagnostyki stanu maszyn oraz komponentów wchodzących w skład systemów energetycznych przedsiębiorstwa i zyskują coraz większą popularność w przemyśle. Kamery termowizyjne w prosty i szybki sposób pozwalają zidentyfikować obszary potencjalnie zagrożone lub objęte różnymi stadiami zużycia bądź awarii.  

Pomiary termowizyjne pozwolą m.in. na: 

  • ocenę stanu elementów sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstw: pomiary stanu transformatorów, elementów rozdzielni elektrycznych (m.in. styczników, urządzeń instalacji kompensacyjnej, łączników, falowników oraz elementów zabezpieczeń) oraz izolacji i obciążeń połączeń kablowych i szynoprzewodów; 
  • ocenę stanu izolacji elementów instalacji grzewczych takich jak kotły oraz rurociągi wodne i parowe wraz z armaturą oraz urządzeń procesowych takich jak autoklawy, prasy parowe oraz zbiorniki; 
  • detekcję późnych stadiów zużycia łożysk tocznych; 
  • detekcję występowania mostów cieplnych w obiektach budowlanych.

Baza wiedzy

Audyt energetyczny pod kredyt ekologiczny – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Już 17 maja 2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosi warunki naboru dotyczącego kredytu ekologicznego, w którym beneficjentami mogą zostać zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa: small mid-caps oraz mid-caps.

Zmiany w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – zasada 10H

14 marca 2023 r. projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, przechodząc całą ścieżkę legislacyjną w obu izbach parlamentarnych, został finalnie podpisany przez Prezydenta RP.

logotypy grupa Enervigo

Informacja o powstaniu grupy Enervigo

Z ogromną satysfakcją informujemy, iż Zarząd Spółki Ellipsis Energy podjął strategiczną decyzję o powiązaniu kapitałowym z firmą Enervigo sp. z o.o. Wielomiesięczne obustronne rozmowy wykazały, że będzie to krok, który wzmocni naszą pozycję rynkową w skorelowaniu uzupełniających się kompetencji.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.