Pomiary termowizyjne

Wydzielanie się ciepła na elementach urządzeń może być sygnałem alarmującym ich niewłaściwą pracę, zużycie bądź uszkodzenie objawiające się poprzez wzrost temperatury. Obszary o podwyższonej temperaturze można zidentyfikować przy pomocy metody zwanej termografią. Metoda ta polega na detekcji emisji fal podczerwonych o długościach fal spoza zakresu widzialnego, emitowanych z obszarów o wyższej temperaturze. Zjawisko to nazywane jest promieniowaniem cieplnym i jego główną zaletą w zastosowaniach techniki pomiarowej jest brak konieczności istnienia ośrodka wymiany ciepła. Fakt ten pozwala na identyfikację tego procesu w sposób bezkontaktowy. 

Pomiary termowizyjne są jedną z podstawowych metod diagnostyki stanu maszyn oraz komponentów wchodzących w skład systemów energetycznych przedsiębiorstwa i zyskują coraz większą popularność w przemyśle. Kamery termowizyjne w prosty i szybki sposób pozwalają zidentyfikować obszary potencjalnie zagrożone lub objęte różnymi stadiami zużycia bądź awarii.  

Pomiary termowizyjne pozwolą m.in. na: 

  • ocenę stanu elementów sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstw: pomiary stanu transformatorów, elementów rozdzielni elektrycznych (m.in. styczników, urządzeń instalacji kompensacyjnej, łączników, falowników oraz elementów zabezpieczeń) oraz izolacji i obciążeń połączeń kablowych i szynoprzewodów; 
  • ocenę stanu izolacji elementów instalacji grzewczych takich jak kotły oraz rurociągi wodne i parowe wraz z armaturą oraz urządzeń procesowych takich jak autoklawy, prasy parowe oraz zbiorniki; 
  • detekcję późnych stadiów zużycia łożysk tocznych; 
  • detekcję występowania mostów cieplnych w obiektach budowlanych.

Baza wiedzy

Instalacje PV powyżej 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Dynamiczny rozwój energetyki słonecznej w Polsce związany jest z rosnącymi kosztami zakupu energii, a więc i coraz wyższymi kosztami funkcjonowania przedsiębiorstw. Znaczący wpływ na wzrost zainteresowania instalacjami opartymi na energii odnawialnej ma również fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw zobligowanych jest do monitorowania oraz raportowania poziomu emisji gazów cieplarnianych, które powstają w związku z prowadzoną przez nie działalnością.

Instalacje PV do 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązania oparte na energii odnawialnej, na które coraz częściej decydują się Polacy. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) poszukują sposobów na niezależność energetyczną oraz oszczędność kosztów. W dobie pogłębiającego się kryzysu energetycznego inwestorzy decydują się na bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione przedsięwzięcia.

Środki w kolejnej perspektywie finansowej UE przeznaczone na transformację energetyczną

Odnawialne źródła energii coraz mocniej wpisują się w otaczający nas świat, a globalny rynek stale rozwija się w kierunku oszczędzania energii oraz zwiększania efektywności energetycznej, tym samym wywierając na gospodarkach konieczność transformacji energetycznej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.