Pomiary termowizyjne

Data dodania: 16.08.2022 r.

Wydzielanie się ciepła na elementach urządzeń może być sygnałem alarmującym ich niewłaściwą pracę, zużycie bądź uszkodzenie objawiające się poprzez wzrost temperatury. Obszary o podwyższonej temperaturze można zidentyfikować przy pomocy metody zwanej termografią. Metoda ta polega na detekcji emisji fal podczerwonych o długościach fal spoza zakresu widzialnego, emitowanych z obszarów o wyższej temperaturze. Zjawisko to nazywane jest promieniowaniem cieplnym i jego główną zaletą w zastosowaniach techniki pomiarowej jest brak konieczności istnienia ośrodka wymiany ciepła. Fakt ten pozwala na identyfikację tego procesu w sposób bezkontaktowy. 

Pomiary termowizyjne są jedną z podstawowych metod diagnostyki stanu maszyn oraz komponentów wchodzących w skład systemów energetycznych przedsiębiorstwa i zyskują coraz większą popularność w przemyśle. Kamery termowizyjne w prosty i szybki sposób pozwalają zidentyfikować obszary potencjalnie zagrożone lub objęte różnymi stadiami zużycia bądź awarii.  

Pomiary termowizyjne pozwolą m.in. na: 

  • ocenę stanu elementów sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstw: pomiary stanu transformatorów, elementów rozdzielni elektrycznych (m.in. styczników, urządzeń instalacji kompensacyjnej, łączników, falowników oraz elementów zabezpieczeń) oraz izolacji i obciążeń połączeń kablowych i szynoprzewodów; 
  • ocenę stanu izolacji elementów instalacji grzewczych takich jak kotły oraz rurociągi wodne i parowe wraz z armaturą oraz urządzeń procesowych takich jak autoklawy, prasy parowe oraz zbiorniki; 
  • detekcję późnych stadiów zużycia łożysk tocznych; 
  • detekcję występowania mostów cieplnych w obiektach budowlanych.

Baza wiedzy

Województwa z najwyższymi poziomami dofinansowania – pomoc regionalna na nowe inwestycje

Wysokie koszty nośników energii, brak stabilności na rynku i wzrost kosztów związanych z zakupem urządzeń skłoniły wielu przedsiębiorców do przeformułowania sposobu finansowania nowych inwestycji w zakresie m.in. poprawy efektywności energetycznej, zmiany paliwa stosowanego do produkcji energii.

Czym jest ślad węglowy przedsiębiorstwa? Jak i dlaczego należy go liczyć?

Emisja gazów cieplarnianych stanowi jeden z kluczowych problemów z jakim przyszło nam się mierzyć. O konsekwencjach efektu cieplarnianego coraz mocniej przekonuje się cały świat, obserwując przybierające na sile i częstotliwości anomalie pogodowe. Coraz bardziej świadome społeczeństwo nie przechodzi jednak obojętnie obok pogłębiającego się problemu. Dowodem tego są zmiany w międzynarodowej polityce, które nakładają jeszcze bardziej drastyczne regulacje dotyczące wpływu działalności człowieka na stan środowiska.

Projekt zmiany ustawy OZE – stanowisko MKiŚ do uwag z uzgodnień międzyresortowych

Oczekiwany od prawie dwóch lat projekt zmiany ustawy o OZE (numer w wykazie: UC99) doczekał się stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska do uwag z uzgodnień międzyresortowych. Projekt implementuje przepisy zawarte w dyrektywie RED II, m.in. regulację przyłączenia instalacji OZE do sieci ciepłowniczej i zakup ciepła z takiej instalacji, rozszerzenie katalogu gwarancji pochodzenia czy też wprowadzenie przepisów regulujących umowy typu PPA.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.