Rola systemu zarządzania energią w organizacji

Rozwój kultury zarządzania organizacją zatacza coraz szersze kręgi. Po zarządzaniu jakością, środowiskiem, informacją i bezpieczeństwem pracy zarządzanie energią jest najczęściej wdrażanym systemem. Nic dziwnego, energia stanowi istotny czynnik kosztowy przedsiębiorstw oraz poprzez jej zużycie i wykorzystanie organizacja istotnie wpływa na swoje bliskie i dalekie otoczenie. Dlatego warto mierzyć i oceniać poziom tego wpływu, w czym pomaga wdrożenie systemu. 

Kluczowe elementy 

Kluczowymi elementami zarządzania energią są aspekty techniczne, ludzie i zaangażowanie organizacji. Wykonywane pomiary (pozyskiwane dane) dotyczące zużycia energii należy odpowiednio analizować. Przy pomocy szkoleń budujemy wśród załogi motywację i kompetencje pozwalające na ciągłe doskonalenie wyniku energetycznego.  

Motywację budujemy także poprzez sprawną komunikację systemu i jego wyników wewnątrz organizacji. To właśnie w ten sposób kreujemy kulturę efektywności energetycznej w organizacji. Pracownicy nie wypełnią swoich obowiązków wynikających z efektywności energetycznej jeżeli nie będą im one odpowiednio zakomunikowane i nie będą ich świadomi. 

Najczęstszą luką w niesformalizowanych systemach jest brak odpowiedzialności najwyższego kierownictwa za wyniki efektywności energetycznej. A to właśnie najwyższe kierownictwo organizacji powinno brać czynny udział w planowaniu wyniku energetycznego i definiowaniu adekwatnych wskaźników. To najwyższe kierownictwo podejmuje decyzje i motywuje do działania, jeżeli procesowi zarządzania energią poświęci odpowiednio dużo uwagi, ale także dostarczy zasobów (dane, informacje) i kapitału (kompetencje i finanse). 

Wskaźniki efektywności 

Co do zasady norma nie definiuje konkretnych kryteriów dla wyniku energetycznego oraz wskaźników wyniku energetycznego. Wynika to z faktu, że norma ma mieć możliwość zastosowania we wszystkich organizacjach – niezależenie od charakteru ich działalności oraz wielkości przedsiębiorstwa.  

Wybór wskaźników jest ważnym elementem systemu. Powinny być odpowiednie dla organizacji i produktu, możliwe do zmierzenia i porównywalne. To organizacja sama definiuje swoje wskaźniki – możliwym jest posiłkowanie się branżowymi benchmarkami, jeżeli istnieją i są rzetelne. To właśnie wskaźniki pomagają zrozumieć wykorzystanie i zużycie energii przez zakład, czy instalację, a także monitorować ich zmianę i reagować na ich odchylenie w odpowiednim czasie. 

Działanie cykliczne PDCA 

Na podstawie historycznych i bieżących danych o wykorzystaniu energii identyfikowane są obszary znaczącego zużycia energii oraz możliwości poprawy wyniku (efektywność energetyczna). Taki przegląd energetyczny pozwala określić istniejące i planowane wskaźniki wyniku energetycznego, którym stawiamy nowe cele planując odpowiednie zadania i działania. 

Poszczególne działania przekuwamy w plany i wprowadzamy je w życie. W odpowiednich momentach sprawdzamy efekty działań i bieżącej działalności. Kluczowe znaczenie ma tutaj powtarzalny proces pomiaru, który pozwala na rzetelne określenie, czy i o ile wynik energetyczny się poprawił.  W tym momencie możemy dokonać ponownego przeglądu, ustalić co się zmieniło i dlaczego oraz zaplanować kolejne działania na rzecz ciągłej poprawy wyniku.

Baza wiedzy

Instalacje PV powyżej 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Dynamiczny rozwój energetyki słonecznej w Polsce związany jest z rosnącymi kosztami zakupu energii, a więc i coraz wyższymi kosztami funkcjonowania przedsiębiorstw. Znaczący wpływ na wzrost zainteresowania instalacjami opartymi na energii odnawialnej ma również fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw zobligowanych jest do monitorowania oraz raportowania poziomu emisji gazów cieplarnianych, które powstają w związku z prowadzoną przez nie działalnością.

Instalacje PV do 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązania oparte na energii odnawialnej, na które coraz częściej decydują się Polacy. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) poszukują sposobów na niezależność energetyczną oraz oszczędność kosztów. W dobie pogłębiającego się kryzysu energetycznego inwestorzy decydują się na bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione przedsięwzięcia.

Środki w kolejnej perspektywie finansowej UE przeznaczone na transformację energetyczną

Odnawialne źródła energii coraz mocniej wpisują się w otaczający nas świat, a globalny rynek stale rozwija się w kierunku oszczędzania energii oraz zwiększania efektywności energetycznej, tym samym wywierając na gospodarkach konieczność transformacji energetycznej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.