Rola systemu zarządzania energią w organizacji

Data dodania: 16.08.2022 r.

Rozwój kultury zarządzania organizacją zatacza coraz szersze kręgi. Po zarządzaniu jakością, środowiskiem, informacją i bezpieczeństwem pracy zarządzanie energią jest najczęściej wdrażanym systemem. Nic dziwnego, energia stanowi istotny czynnik kosztowy przedsiębiorstw oraz poprzez jej zużycie i wykorzystanie organizacja istotnie wpływa na swoje bliskie i dalekie otoczenie. Dlatego warto mierzyć i oceniać poziom tego wpływu, w czym pomaga wdrożenie systemu. 

Kluczowe elementy 

Kluczowymi elementami zarządzania energią są aspekty techniczne, ludzie i zaangażowanie organizacji. Wykonywane pomiary (pozyskiwane dane) dotyczące zużycia energii należy odpowiednio analizować. Przy pomocy szkoleń budujemy wśród załogi motywację i kompetencje pozwalające na ciągłe doskonalenie wyniku energetycznego.  

Motywację budujemy także poprzez sprawną komunikację systemu i jego wyników wewnątrz organizacji. To właśnie w ten sposób kreujemy kulturę efektywności energetycznej w organizacji. Pracownicy nie wypełnią swoich obowiązków wynikających z efektywności energetycznej jeżeli nie będą im one odpowiednio zakomunikowane i nie będą ich świadomi. 

Najczęstszą luką w niesformalizowanych systemach jest brak odpowiedzialności najwyższego kierownictwa za wyniki efektywności energetycznej. A to właśnie najwyższe kierownictwo organizacji powinno brać czynny udział w planowaniu wyniku energetycznego i definiowaniu adekwatnych wskaźników. To najwyższe kierownictwo podejmuje decyzje i motywuje do działania, jeżeli procesowi zarządzania energią poświęci odpowiednio dużo uwagi, ale także dostarczy zasobów (dane, informacje) i kapitału (kompetencje i finanse). 

Wskaźniki efektywności 

Co do zasady norma nie definiuje konkretnych kryteriów dla wyniku energetycznego oraz wskaźników wyniku energetycznego. Wynika to z faktu, że norma ma mieć możliwość zastosowania we wszystkich organizacjach – niezależenie od charakteru ich działalności oraz wielkości przedsiębiorstwa.  

Wybór wskaźników jest ważnym elementem systemu. Powinny być odpowiednie dla organizacji i produktu, możliwe do zmierzenia i porównywalne. To organizacja sama definiuje swoje wskaźniki – możliwym jest posiłkowanie się branżowymi benchmarkami, jeżeli istnieją i są rzetelne. To właśnie wskaźniki pomagają zrozumieć wykorzystanie i zużycie energii przez zakład, czy instalację, a także monitorować ich zmianę i reagować na ich odchylenie w odpowiednim czasie. 

Działanie cykliczne PDCA 

Na podstawie historycznych i bieżących danych o wykorzystaniu energii identyfikowane są obszary znaczącego zużycia energii oraz możliwości poprawy wyniku (efektywność energetyczna). Taki przegląd energetyczny pozwala określić istniejące i planowane wskaźniki wyniku energetycznego, którym stawiamy nowe cele planując odpowiednie zadania i działania. 

Poszczególne działania przekuwamy w plany i wprowadzamy je w życie. W odpowiednich momentach sprawdzamy efekty działań i bieżącej działalności. Kluczowe znaczenie ma tutaj powtarzalny proces pomiaru, który pozwala na rzetelne określenie, czy i o ile wynik energetyczny się poprawił.  W tym momencie możemy dokonać ponownego przeglądu, ustalić co się zmieniło i dlaczego oraz zaplanować kolejne działania na rzecz ciągłej poprawy wyniku.

Baza wiedzy

Województwa z najwyższymi poziomami dofinansowania – pomoc regionalna na nowe inwestycje

Wysokie koszty nośników energii, brak stabilności na rynku i wzrost kosztów związanych z zakupem urządzeń skłoniły wielu przedsiębiorców do przeformułowania sposobu finansowania nowych inwestycji w zakresie m.in. poprawy efektywności energetycznej, zmiany paliwa stosowanego do produkcji energii.

Czym jest ślad węglowy przedsiębiorstwa? Jak i dlaczego należy go liczyć?

Emisja gazów cieplarnianych stanowi jeden z kluczowych problemów z jakim przyszło nam się mierzyć. O konsekwencjach efektu cieplarnianego coraz mocniej przekonuje się cały świat, obserwując przybierające na sile i częstotliwości anomalie pogodowe. Coraz bardziej świadome społeczeństwo nie przechodzi jednak obojętnie obok pogłębiającego się problemu. Dowodem tego są zmiany w międzynarodowej polityce, które nakładają jeszcze bardziej drastyczne regulacje dotyczące wpływu działalności człowieka na stan środowiska.

Projekt zmiany ustawy OZE – stanowisko MKiŚ do uwag z uzgodnień międzyresortowych

Oczekiwany od prawie dwóch lat projekt zmiany ustawy o OZE (numer w wykazie: UC99) doczekał się stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska do uwag z uzgodnień międzyresortowych. Projekt implementuje przepisy zawarte w dyrektywie RED II, m.in. regulację przyłączenia instalacji OZE do sieci ciepłowniczej i zakup ciepła z takiej instalacji, rozszerzenie katalogu gwarancji pochodzenia czy też wprowadzenie przepisów regulujących umowy typu PPA.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.