Środki w kolejnej perspektywie finansowej UE przeznaczone na transformację energetyczną

Środki w kolejnej perspektywie finansowej UE przeznaczone na transformację energetyczną

Data dodania: 16.08.2022 r. | ellipsisenergy.pl

Odnawialne źródła energii coraz mocniej wpisują się w otaczający nas świat, a globalny rynek stale rozwija się w kierunku oszczędzania energii oraz zwiększania efektywności energetycznej, tym samym wywierając na gospodarkach konieczność transformacji energetycznej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Obecna sytuacja geopolityczna zweryfikowała plany stopniowej realizacji modernizacji w obszarze sektora energetycznego, gwałtownie zmuszając państwa do jeszcze szybszego niż zakładano uniezależnienia się od paliw kopalnych, a szczególnie tych pochodzących z dopuszczającej się agresji Rosji.

Jak ogłosiła w pierwszych dniach wojny przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen – „Musimy uniezależnić się od rosyjskiej ropy naftowej, węgla i gazu. […] Im szybciej przejdziemy na odnawialne źródła energii i wodór w połączeniu z większą efektywnością energetyczną, tym szybciej staniemy się naprawdę niezależni i będziemy panować nad systemem energetycznym.” Odpowiedzią na powstały problem z dostępem państw UE do surowców energetycznych stał się ambitny plan REPowerEU, który zakłada całkowite odejście od importowanego z Rosji gazu, a także intensywne przyśpieszenie rozwoju i udziału OZE w energetyce, wypierając przy tym wysoce emisyjny węgiel.

Transformacja energetyczna stanowi niezbędny czynnik w kwestii ekologii oraz bezpieczeństwa całej Europy, jednak wymaga niezwykle kosztownych działań, znacznie obciążających zarówno budżety państw, jak i ich obywateli. Jako członek UE, wypełnianie celów przybliżających do osiągnięcia neutralności klimatycznej, a jednocześnie niezależności energetycznej jest w Polsce wspierane przez finanse UE. W ramach budżetu ustalonego do 2027 r. w tzw. kopercie krajowej, przeznaczono prawie 190 mld zł na przeprowadzenie transformacji energetycznej oraz ochronę klimatu w Polsce, które mają wspierać modernizacje poprzez Fundusz Sprawiedliwości Transformacji dla powęglowych terenów, czy też wypełnianie Krajowego Planu Odbudowy.

Instrumenty KPO mają na celu odbudowę krajowych gospodarek UE, które ucierpiały w wyniku pandemii. Środki z RRF przeznaczone mają zostać na rozbudowę nowoczesnej infrastruktury, podnoszenie efektywności energetycznej oraz wdrażanie systemów OZE i cyfryzację gospodarki. W obrębie Funduszu wyodrębnione są dotacje oraz pożyczki, o które wnioskowała Polska odpowiednio w wysokości 23,9 mld euro w postaci grantów oraz w drugiej kategorii o 11,5 mld euro.

Jak poinformowała KE udział planu zielonej transformacji Polski to niemal 42,7% planu, cechujące się alokacją w wysokości 15,1 mld euro. Głównymi elementami w ramach wydatków jest program Czyste Powietrze, umożliwiający wymianę źródła ogrzewania na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Na modernizację 860 tys. budynków mieszkalnych przewidziano budżet 3,2 mld euro, zaś na termomodernizacje 320 obiektów szkolnych założono 290 mln euro oraz 67 mln na obiekty służące społeczności lokalnej.

W ramach KPO przewidziano też 300 mln euro na usprawnienie przesyłu energii oraz zwiększenie stabilności sieci, tym samym inwestując w około 379 km sieci, które umożliwią przyłączanie kolejnych instalacji OZE. Istotną inwestycją ma być „paliwo przyszłości”, czyli wodór, którego Polska jest jednym z liderów w zakresie produkcji. Intensywnie dofinansowanie w wysokości 800 ml euro zagwarantowano sektorowi prywatnemu na jego wytwarzanie, magazynowanie, a także przesyłanie i wykorzystanie na rzecz transportu, przemysłu, energetyki zawodowej, czy też ciepłownictwa. Środki UE wspomogą również powstawanie morskich farm wiatrowych, na co przewidziano 3,25 mld w ramach pożyczki.

Z myślą o dekarbonizacji gospodarki znaczącym czynnikiem są również przychody pochodzące z handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS). Rozszerzając system o nowe sektory, gospodarka pozyskuje dodatkowe środki, które jak wynika z przepisów unijnych są przeznaczane w minimum 50% na wypełnianie celów klimatycznych, poprzez programy takie jak „Czyste Powietrze” czy „Mój Prąd”.

Transformacja energetyczna jest działaniem nieuniknionym, które pomimo wnoszenia zdecydowanych korzyści dla świata, jak m.in. czystsze środowisko, niezależność energetyczna, czy bezpieczeństwo i stabilizacja, związane jest z nieodłącznymi trudnościami przy jej wdrażaniu, w głównej mierze związanymi z potrzebą ogromnych nakładów pieniężnych.

Baza wiedzy

Audyt energetyczny pod kredyt ekologiczny – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Już 17 maja 2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosi warunki naboru dotyczącego kredytu ekologicznego, w którym beneficjentami mogą zostać zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa: small mid-caps oraz mid-caps.

Zmiany w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – zasada 10H

14 marca 2023 r. projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, przechodząc całą ścieżkę legislacyjną w obu izbach parlamentarnych, został finalnie podpisany przez Prezydenta RP.

logotypy grupa Enervigo

Informacja o powstaniu grupy Enervigo

Z ogromną satysfakcją informujemy, iż Zarząd Spółki Ellipsis Energy podjął strategiczną decyzję o powiązaniu kapitałowym z firmą Enervigo sp. z o.o. Wielomiesięczne obustronne rozmowy wykazały, że będzie to krok, który wzmocni naszą pozycję rynkową w skorelowaniu uzupełniających się kompetencji.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.