Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Zaufaj specjalistom Ellipsis Energy. Jako liderzy w dziedzinie poprawy efektywności energetycznej oferujemy wykonanie audytu energetycznego, opartego na normie PN-EN 16247.

Audyt energetyczny firmy przeprowadzamy na podstawie reprezentatywnych, aktualnych oraz mierzonych danych dotyczących zużycia energii w przedsiębiorstwie. Zawierają one szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, instalacjach przemysłowych oraz transporcie.

Nasze audyty opieramy na szczegółowej analizie kosztowej cyklu życia budynków oraz instalacji przemysłowych określając oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta. Zawieramy w nich również informację na temat możliwych do uzyskania oszczędności energii, wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Jeśli planują Państwo przeprowadzić audyt energetyczny firmy, warto zdecydować się na profesjonalną firmę. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Usatysfakcjonowani klienci, doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych oraz rozsądne i indywidualne ceny to nasza specjalność. Oprócz przeprowadzenia audytu energetycznego służymy także radą i pomocą w zakresie ubiegania się o premię termomodernizacyjną, pozyskanie dofinansowań ze środków krajowych, unijnych albo ubiegania się o przyznanie Białych Certyfikatów.

Czyt. więcej Usługi/Audyt Energetyczny

Audyt energetyczny ustawa

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku nałożyła obowiązek wykonania audytu na wszystkie duże przedsiębiorstwa działające na terenie Polski. Obowiązek wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE.

Zgodnie z art. 37. Audyt energetyczny ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz dyrektywą 2012/27/UE, audyt energetyczny firmy opiera się na następujących wytycznych:

  • audyt należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;*
  • zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;*
  • powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.*

*Dz. U. 2016 r. poz. 831

Obowiązek wykonania audytu

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej , duże przedsiębiorstwo to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w okresie dwóch ostatnich lat obrotowych, liczonych osobno dla każdego roku, spełnił chociaż jeden z poniżej przedstawionych wymogów:

  • zatrudnił 250 lub więcej pracowników
  • suma bilansowa była większa bądź równa 43 mln €  i roczny obrót był większy bądź równy 50 mln €

Audyt energetyczny cennik

Audyt energetyczny firmy to analiza , którą podejmuje się aby określić ilość zużywanej energii w budynkach i procesach technologicznych. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu dobranie odpowiednich rozwiązań poprawiających zastosowane w niej technologie. Audyty pozwalają zoptymalizować koszty energii zużywanej przedsiębiorstwach.

Każdy audyt wymaga analizy indywidualnych parametrów różnych dla każdego przedsiębiorstwa, dlatego bez przedstawienia wstępnych informacji o ilości oraz sposobach zużywania energii nie da się jednoznacznie określić ceny jego przeprowadzenia.


Każda firma spełniająca chociaż jeden z przedstawionych wyżej wymogów zobowiązana jest do przeprowadzenia audytu energetycznego do 30 września 2017 roku, a następnie raz na 4 lata.


Audyt energetyczny firmy i audyt efektywności energetycznej to dwa odrębne opracowania, różniące się zarówno zakresem jak i wytycznymi określającymi co musi się w nich znaleźć. Bardzo często są jednak mylone lub traktowane tożsamo.

Wynikami pierwszego z wymienionych typów audytu są rekomendacje działań poprawiających efektywność energetyczną. Audyt bada i wskazuje globalne możliwości oszczędności energii wynikające z podjęcia opisanych działań. Zakres przeprowadzania takich audytów energetycznych przedstawia m.in. norma PN-EN 16247.

Audyt efektywności energetycznej obejmuje swoim zakresem pojedyncze działanie i wskazuje jego efekt energetyczny. Zakres i sposób przygotowywania audytów efektywności energetycznej określa Rozporządzenie Ministra Energii.


Formularz kontaktowy


Zaufali nam