Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

W XXI wieku energię wykorzystujemy w każdej dziedzinie życia oraz we wszystkich gałęziach przemysłu. Proces przetwarzania i wytwarzania jej użytecznych form jest bardzo kosztowny oraz ma wpływ na środowisko naturalne. Przedsiębiorstwa, które zużywają najwięcej energii, często nie zdają sobie sprawy, gdzie ją tracą.

Zadaniem audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest przeanalizowanie i ocenienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz wskazanie rozwiązań prowadzących do zredukowania zużycia energii, co niewątpliwie przekłada się na wymierne oszczędności finansowe firmy. Dlatego rzetelnie sporządzony audyt jest szansą na wyznaczenie odpowiedniej strategii na kolejne lata oraz wyboru optymalnych ścieżek rozwoju organizacji.


Które firmy powinny przeprowadzić audyt energetyczny?

Audyt energetyczny mogą wykonać te przedsiębiorstwa, które widzą szansę zidentyfikowania oszczędności i poprawy efektywności energetycznej w firmie i jest to ich własna decyzja.

Natomiast na duże przedsiębiorstwa został nałożony obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa wynikający z ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku. Zgodnie z jej zapisami do przeprowadzenia audytu zobowiązane są przedsiębiorstwa, które spełniły jeden z wymienionych poniżej kryteriów:

  • w ciągu dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych (obrotowych) zatrudniały powyżej 250 pracowników,
  • osiągnęły obrót powyżej 50 mln euro i posiadają sumę aktywów (konkretnego przedsiębiorstwa) wyższą niż 43 mln euro.

Dowiedz się z naszego artykułu kto i kiedy powinien wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Ustawa zobowiązuje takie firmy do regularnego przeprowadzania audytów co 4 lata. Niezrealizowanie obowiązku może wiązać się z zapłaceniem kary administracyjnej wynoszącej do 5% rocznego przychodu firmy.

Jeżeli Twoja firma spełnia powyższe kryteria i nie przeprowadziłeś jeszcze audytu energetycznego, to właśnie teraz jest na to odpowiedni moment – masz 12 miesięcy na wykonanie audytu po zmianie statusu na duże przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwa, które wykonały audyt energetyczny w 2017 roku, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, powinny przeprowadzić kolejny w 2021 roku.


Dlaczego warto zrobić audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Głównym celem audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest zbadanie sposobów obecnego wykorzystania energii oraz możliwości poprawy efektywności.

Korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu energetycznego

Wykonanie rzetelnego audytu przynosi wymierne korzyści:

  • Analiza stanu obecnego. Określimy najbardziej energochłonne punkty, ocenimy stan instalacji i urządzeń oraz wyznaczymy zakres zadań.
  • Ocena możliwości. Klient otrzyma od nas szczegółowe informacje, gdzie szukać oszczędności oraz w jaki sposób należy przeprowadzić działania optymalizacyjne. Audyt pomoże ocenić, czy planowane wcześniej przez przedsiębiorstwo kroki są uzasadnione i czy w przypadku ich realizacji można uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe.
  • Odpowiednie przygotowanie. W raporcie wskażemy możliwości przygotowania długofalowej strategii dotyczącej działań związanych z infrastrukturą oraz pracą przedsiębiorstwa. Przedstawiamy odpowiednią kolejność przeprowadzania inwestycji, która pozwoli na optymalne ograniczenie kosztów.
  • Wyznaczenie długoterminowego planu działań. Wskazujemy możliwości realizacji inwestycji, potencjalnych wykonawców/dostawców technologii, pomagamy w określeniu drogi finansowania działań.
  • Minimalizacja ryzyka. Pomagamy określić stopień realizacji obowiązków prawnych przedsiębiorstwa oraz czy nie występuje ryzyko karnych opłat wynikających z ich niezastosowania.

Niestety, samo przeprowadzenie audytu nie przynosi oszczędności. Powoduje jednak, że dzięki przemyślanej, omówionej i precyzyjnej strategii w szybki oraz optymalny sposób można wprowadzić sprawdzone rekomendacje, które przełożą się na mierzalne korzyści finansowe firmy.

Dowiedz się jak już na pierwszej wizycie potrafimy wskazać pole do oszczędności kosztów energii

Ponadto profesjonalnie przeprowadzony audyt pozwala na oszczędność czasu, który należałoby poświęcić angażując się osobiście w analizę zawiłości prawnych oraz szukaniu rozwiązań technicznych i ofert handlowych, ale również eliminuje ryzyko możliwej kary nakładanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Z przeprowadzeniem audytu nie warto zwlekać. Większość ekspertów i analityków giełdowych jest zgodna – ceny energii w najbliższych latach będą rosły. Audyt pomaga w ocenie i diagnozie oraz przedstawieniu rozwiązań, ale im później rozpozna się możliwości, tym dotkliwsze będą straty energii i niepotrzebnie poniesione nakłady finansowe. Szybka decyzja przyspieszy niezbędne inwestycje. Pod uwagę należy też wziąć wzrost kosztów związanych z rosnącymi cenami sprzętu, materiałów oraz wynagrodzeń wykonawców. To samo dotyczy również doświadczonych audytorów – przeprowadzenie szczegółowego audytu w szczycie zainteresowania może być niewykonalne, a z całą pewnością dużo droższe. Wszystkie wyżej wymienione czynniki sprawiają, że niezrealizowanie audytu pogarsza sytuację przedsiębiorstwa i może przyczynić się do hamowania jego rozwoju.


Audyt energetyczny krok po kroku

Zanim rozpoczniemy współpracę, wyjaśnimy Ci jak pracujemy.

Audyt energetyczny krok po kroku

Dzięki tak wypracowanej procedurze gwarantujemy przejrzystą i pełną ocenę kondycji zakładu. Bardzo ważnym elementem jest przeprowadzenie wizji lokalnej oraz wykonanie pomiarów. Z doświadczenia wiemy, że przedsiębiorstwa nie zawsze posiadają aktualne i miarodajne dane dotyczące stanu i jakości pracy urządzeń oraz instalacji.

Zrealizowanie wszystkich kroków pozwoli nam na wskazanie konkretnych działań: ich potencjału i możliwości technicznych oraz kosztów, z jakimi się wiążą. Odpowiednie przygotowanie pozwoli również określić wskazówki i instrukcje dotyczące optymalnego sposobu ich realizacji, zarówno pod kątem technicznym, jak również finansowym.

Metodyka audytu energetycznego

Zapoznaj się z opisaną przez nas metodyką audytu energetycznego


Cena audytu energetycznego

Podstawowym parametrem mającym wpływ na koszt audytu jest szerokość jego zakresu oraz wielkość przedsiębiorstwa. Podczas audytu odwiedzamy każde miejsce, w którym wykorzystywana jest energia, aby móc zaproponować rozwiązania przynoszące oszczędności. Nie przeprowadzamy audytów bez wizji lokalnych.

Ilość prac oraz analiz przeprowadzanych podczas audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest bardzo zróżnicowana i zależy od konkretnego przypadku. Co więcej, w nawet pozornie podobnych obiektach można uzyskać różne efekty.

Na audyt należy patrzeć jak na inwestycję, która nie tylko się zwróci, ale przyniesie wymierne korzyści, ponieważ NAJTAŃSZA ENERGIA TO TA, KTÓREJ NIE MUSIMY KUPOWAĆ!

Przeczytaj nasz praktyczny przewodnik: Niższe rachunki za energię w firmie na 50 sposobów

Jeżeli chcesz poznać przybliżony koszt audytu skontaktuj się z nami, a przedstawimy ofertę.

Gwarantujemy kompletną pomoc w realizacji ustawowego audytu energetycznego. Na mocy udzielonego pełnomocnictwa zawiadamiamy o jego przeprowadzeniu Urząd Regulacji Energetyki.


Dlaczego warto wybrać Ellipsis Energy?

Mamy wieloletnie doświadczenie i współpracowaliśmy z przedsiębiorstwami z różnych sektorów. Stale poszerzamy swoje kompetencje, nieustannie się szkolimy. Nasi audytorzy są rekomendowani przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. Każde zadanie staramy się wykonywać rzetelnie oraz terminowo. Zależy nam na długofalowej i owocnej współpracy.

Ellipsis Energy – co nas wyróżnia?

Misją Ellipsis Energy jest poprawa efektywności energetycznej w przemyśle. Skupiamy się przede wszystkim na działaniach, które przynoszą duże efekty w stosunkowo krótkim czasie. Gwarantujemy jakość naszej pracy. Wyniki audytu są efektem dokładnej i rzetelnej analizy, dzięki czemu będą stanowiły podstawę do przygotowania strategii i podjęcia kluczowych decyzji. Chcemy, żeby informacje przekazane w raporcie z audytu były czytelne oraz zrozumiałe, dlatego zapewniamy konsultacje, podczas których wyjaśniamy treść raportu oraz analiz po zakończeniu prac.

Nasza praca nie kończy się na przygotowaniu raportu z audytu. Nasz profesjonalizm i dobre wyniki sprawiają, że Klienci zostają z nami na dłużej. Od samego początku głównym celem działalności Ellipsis Energy była pomoc we wdrażaniu wypracowanych rozwiązań w życie. Dlatego audyt energetyczny przedsiębiorstwa to przeważnie początek długoletniej i wieloetapowej współpracy. Stanowi pierwszy kamień milowy i punkt orientacyjny do rzeczywistych działań i konkretnych oszczędności.

Strategia efektywności energetycznej

Efektywność energetyczna to także własne źródła energii. Zapoznaj się z naszymi analizami instalacji fotowoltaicznej i układów kogeneracyjnych.


Wiemy, jak trudno jest wybrać odpowiedniego doradcę, który rozpozna szanse i profesjonalnie oceni możliwości poprawy efektywności energetycznej, na podstawie których określi ich opłacalność i zarekomenduje odpowiednie działania. Dlatego nasza oferta to zdecydowanie więcej niż tylko audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Wybierając naszą ofertę otrzymujesz:

1. Wiedzę i doświadczenie

Przeprowadzamy rzetelne analizy i określamy realne możliwości poprawy efektywności energetycznej oraz opracowanie strategii na kolejne lata. Wyniki pogrupowane zostaną na działania rekomendowane do wdrożenia oraz działania wskazujące potencjał w przyszłości.

2. Miarodajne i wiarygodne wskaźniki

Porównujemy sposoby wykorzystania energii i definiujemy miarodajne i wiarygodne wskaźniki, które pomogą w kontroli efektywności energetycznej w przyszłości. Ułatwi to podejmowane świadomych decyzji, a następnie na porównywanie efektów działań w poszczególnych zakładach i przenoszenie dobrych praktyk wewnątrz organizacji.

3. Pomoc w uzyskaniu finansowania

Na bieżąco badamy możliwości uzyskania wsparcia na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem energii w przedsiębiorstwach. Doradzamy i pomagamy w uzyskaniu dotacji, dzięki czemu podnosimy rentowność rekomendowanych działań.

4. Analizę otoczenia prawnego

Stale śledzimy zmiany w obszarze prawa energetycznego i środowiskowego, dzięki czemu możemy doradzać i rekomendować rozwiązania zgodne z aktualnymi normami prawnymi.

Poświęć nam jeden dzień, a pokażemy Ci, gdzie i w jaki sposób możesz oszczędzać energię w swojej firmie.

Strategię zarządzania energią w organizacji warto wdrożyć z rzetelnym partnerem. Wszyscy mówią, że są kompleksowi. My tacy jesteśmy.

Z SZACUNKU DO ENERGII

Napisz: energia@ellipsisenergy.pl
Zadzwoń: 22 299 18 98

Zaufali nam