Instalacje PV powyżej 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Dynamiczny rozwój energetyki słonecznej w Polsce związany jest z rosnącymi kosztami zakupu energii, a więc i coraz wyższymi kosztami funkcjonowania przedsiębiorstw. Znaczący wpływ na wzrost zainteresowania instalacjami opartymi na energii odnawialnej ma również fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw zobligowanych jest do monitorowania oraz raportowania poziomu emisji gazów cieplarnianych, które powstają w związku z prowadzoną przez nie działalnością. Jednakże produkcja energii ze źródeł odnawialnych to nie tylko wyraz troski o środowisko, ale również sposób na zapewnienie przedsiębiorstwu niezależności i samowystarczalności. Może to być równoznaczne z uzyskaniem przewagi nad konkurencją, która nadal pozostanie uzależniona od rosnących cen energii elektrycznej.

Dla Inwestora, który rozważa budowę instalacji fotowoltaicznej, kluczowe aspekty to koszt i szacowany okres zwrotu z inwestycji. Środki lokowane są na wiele lat, a realizacja przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych. Decydując się na inwestycję w instalację fotowoltaiczną o mocy powyżej 50 kWp warto uprzednio prześledzić przebieg jej realizacji.

 1. Proces, podobnie jak w przypadku mikroinstalacji (https://ellipsisenergy.pl/baza-wiedzy/instalacje-pv-do-50-kw-jak-wyglada-przebieg-inwestycji/), rozpoczyna się od dobrania najkorzystniejszego rozwiązania, które sprosta oczekiwaniom klienta. Warto również sprawdzić, czy możliwe jest pozyskanie dofinansowania na realizację inwestycji w odnawialne źródła energii.
 2. Część formalna jest zdecydowanie bardziej wymagająca niż przy inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną. Prace warto rozpocząć od uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych:
  1. w zależności od powierzchni inwestycji, a także w przypadku chęci budowy instalacji na obszarze chronionym, konieczne może okazać się uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
  2. w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy pozyskać decyzję o warunkach zabudowy,
  3. dla instalacji o mocy powyżej 50 kWp konieczne jest uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, a w przypadku instalacji o mocy większej lub równej 2 MWp musi zostać przeprowadzona ekspertyza jej oddziaływania na sieć. Pozyskanie WP może zająć nawet 150 dni, warto więc odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o ich wydanie.
 3. Następnie można przystąpić do procesu projektowania instalacji. Projekt ma uwzględniać zapisy z wydanych dla przedsięwzięcia decyzji administracyjnych. Do obowiązków projektanta należy również uzgodnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.
 4. Zarówno dla małej, jak i dużej instalacji fotowoltaicznej konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę (do jego wydania potrzebujemy m.in. projektu budowlanego).
 5. Przechodzimy do realizacji przedsięwzięcia. Jeśli inwestor nie zdecydował się na realizowanie inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj to w pierwszej kolejności konieczny jest wybór odpowiedniego Wykonawcy. Instalatorzy firmy wykonawczej zajmą się montażem instalacji PV zgodnie z informacjami zawartymi we wcześniej opracowanym i zaakceptowanym projekcie. O zakończeniu budowy i zamiarze rozpoczęcia użytkowania instalacji należy poinformować organy państwowej straży pożarnej (PSP).
 6. Na właścicielu małej instalacji leży obowiązek wpisu do rejestru wytwórców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. W przypadku dużej instalacji fotowoltaicznej Inwestor zobowiązany jest do uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

Korzyści z posiadania własnej instalacji fotowoltaicznej to przede wszystkim oszczędność kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, a także możliwość czerpania korzyści finansowych ze sprzedaży nadwyżki zielonej energii. Zwiększenie udziału wykorzystania OZE w działalności Spółki wpływa na pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa oraz poprawę jakości powietrza, dzięki ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

Jako doświadczeni specjaliści oferujemy swoją pomoc na każdym etapie inwestycji. Kompleksowo zadbamy o realizację przedsięwzięcia i wesprzemy Państwa podczas wdrażania poszczególnych etapów. Sprawdzimy jakie są możliwości pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia oraz przygotujemy kompletną dokumentację konkursową. Udzielimy merytorycznego wsparcia przy przygotowywaniu zapytań ofertowych, ich publikacji oraz (w razie konieczności) obsługi bazy konkurencyjności. Podpowiemy na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze firmy wykonawczej. Ponadto, w trakcie realizacji przedsięwzięcia, zadbamy o stały kontakt z Wykonawcą oraz przygotujemy drafty aneksów umów. Możemy również zająć się przygotowywaniem sprawozdań z postępów prac oraz harmonogramów płatności i rozliczeń, pilnując ich kompletności i poprawności.

Baza wiedzy

Instalacje PV powyżej 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Dynamiczny rozwój energetyki słonecznej w Polsce związany jest z rosnącymi kosztami zakupu energii, a więc i coraz wyższymi kosztami funkcjonowania przedsiębiorstw. Znaczący wpływ na wzrost zainteresowania instalacjami opartymi na energii odnawialnej ma również fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw zobligowanych jest do monitorowania oraz raportowania poziomu emisji gazów cieplarnianych, które powstają w związku z prowadzoną przez nie działalnością.

Instalacje PV do 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązania oparte na energii odnawialnej, na które coraz częściej decydują się Polacy. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) poszukują sposobów na niezależność energetyczną oraz oszczędność kosztów. W dobie pogłębiającego się kryzysu energetycznego inwestorzy decydują się na bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione przedsięwzięcia.

Środki w kolejnej perspektywie finansowej UE przeznaczone na transformację energetyczną

Odnawialne źródła energii coraz mocniej wpisują się w otaczający nas świat, a globalny rynek stale rozwija się w kierunku oszczędzania energii oraz zwiększania efektywności energetycznej, tym samym wywierając na gospodarkach konieczność transformacji energetycznej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.